Gizlilik İlkeleri

Gastrosan.com.tr, ziyaretçilerinin e-posta adreslerini ve diğer kişisel bilgilerini hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamaz, satmaz, paylaşmaz ve kötüye kullanmaz. Gastrosan, veri ambarındaki e-posta adreslerinden, ürün satış işlemlerini daha sağlıklı gerçekleştirmek ve kampanyalarından ziyaretçilerini haberdar etmek amacıyla yararlanmaktadır.